woensdag 29 februari 2012

The Hårga Legend and the HälsingeHambo

Many folk-tales from 18th and 19th century folklore have been recorded in writing. One of the most , is about the Hårgo legend
This is about a man who
played his violin so fantastically that he captivated
youngsters into a wild and uncontrollable dance on
Hårga Mountain. He played on and they danced on
until there were only skulls and bones remaining. It
transpired that it was the devil himself controlling
the fiddle.
 This legend is the basis for the start of
the HälsingeHambo, which takes place on the 10th
July this year on Hårga meadow below Hårga mountain.

The HälsingeHambo is a World Championship
competition in Hambodancing when, for one day,
people dance in four stages along Ljusnan’s beautiful
valley – at Hårga, Bollnäs and Arbrå. A day with
hundreds of dancers dressed in traditional folk costumes.
 Dit gaat over een man die
  zijn viool zo fantastisch
speelde, dat de jongeren in de ban raakte, en oncontroleerbaar danste , op Hårga Mountain
Hij speelde op zijn viool,  en zij dansten, totdat er slechts schedel en botten over waren.

Wat bleek: de duivel had controle over de viool

Dit is de Hälsinge Hambo, een jaarlijkse traditie,  die ook helaas verloren gaat. Vroeger begonnen ze om 7 uur In Arbrå, en danst de dag door naar Järsve, waar ze dan eindigde op deze brug, en dan zo naar de avond finalen danste tot dan een van de vele dansers de winnaars van het jaar waren.

Dit was de eerst keer dat ik daar was, we zijn tot het einden gebleven, en dat duurde tot 00.00 uur, we zaten heerlijk met een drankje, boven en keken uit over de hele vallei. Voor de Zweden is dit een dag uit, ze nemen hun picknick mand mee, en genieten van een zomerse avond.
Ook de bootjes komen van heinde en ver, de zweden houden van hun bootjes.